define( 'WP_HOME', 'https://nagrobki-kamieniarstwo.pl' ); define( 'WP_SITEURL', 'https://nagrobki-kamieniarstwo.pl' ); May 2016 - My CMS